Ingen Withdrawal Limit: 1000 EUR (eller tilsvarende valuta) per transaksjon funnet