1000 € (eller tilsvarende valuta) per transaksjon

.. Vis mer