Spelinspektionen vann tvist med Cherry AB i kammarrätten

Kammarrätten i Jönköping avgjorde nyligen sex mål gällande licenstiden för ett antal spelbolag som driver onlinecasinon i Sverige. Anledningen är att spelbolagen överklagat Spelinspektionens beslut att enbart erbjuda begränsade licenser på två år i stället för fem år som är det normala.

Så fungerar den svenska spellicensen

Från och med den 1 januari 2019 är alla spelbolag som vill verka i Sverige tvungna att ha licens från Spelinspektionen. Det finns både en licens för vadhållning som de som vill bedriva sportsbetting måste ansöka om, samt en licens för onlinespel som syftar på casinospel på nätet. Den svenska spelmyndigheten anses vara en av de striktaste i världen, och det är många spelbolag som lämnat landet efter att licensen infördes. De spelbolag som beviljats licens måste till exempel begränsa sig till en bonus per spelare, vars värde inte får överstiga 100 kr. Dessutom måste spelbolagen erbjuda inloggning med BankID, betalning med Trustly, självtester, spelbegränsningar och ansluta sig till självuteslutningstjänsten Spelpaus.

Spelinspektionen valde att begränsa licenstiden

Cherry AB äger bland annat sex olika spelbolag under det maltesiska företaget Co Gaming. När de ansökte om svensk spellicens från och med den 1 januari 2019 beviljades de enbart licens i två år, fram till den 31 december 2020. Praxis är annars att Spelinspektionen beviljar licenser som sträcker sig under fem år, och på grund av detta kände sig Cherry AB förfördelade jämfört med de flesta andra spelbolag.

Spelinspektionens motivering till beslutet var att de var osäkra på om de sex spelbolagen skulle kunna efterleva alla de regler som krävs för en licens. Därför valde Spelinspektionen att till en början bevilja en licens på två år, som sedan skulle kunna förlängas efter en granskning av hur spelbolagen skött sig. Uppföljningen skulle gälla både säkerhetsrutiner och andra funktioner som krävdes för att få behålla den svenska licensen, till exempel när det gällde spelens utformning.

Cherry AB överklagade beslutet

Eftersom Cherry AB inte var nöjda med beslutet valde de att överklaga det till förvaltningsrätten i Linköping. Där ansåg man att de sex spelbolagen förvisso var lämpliga att driva casino- och bettingsajter på nätet, men att Spelinspektionens åsikter om riskerna med Co Gamings verksamhet var befogade. Det är nämligen så att de sex spelbolagen som drivs av Co Gaming har valt att samarbeta gällande ett antal gemensamma funktioner inom koncernen, och att det endast fanns ett fåtal nyckelpersoner som hade rätt kompetens. Eftersom vart och ett av spelbolagen själva måste kunna följa alla regler bedömde förvaltningsrätten att detta var ett tillräckligt skäl för att begränsa licensen.

Ärendet avgjordes i kammarrätten

Trots nederlaget i förvaltningsrätten valde Cherry AB att ta ärendet vidare till kammarrätten i Jönköping, och det är det målet som avgjorts nu i dagarna. Kammarrätten kom fram till samma beslut som förvaltningsrätten, nämligen att Spelinspektionen hade rätt att förkorta licenstiden för Co Gamings onlinecasinon. Kammarrätten meddelar att Spelinspektionen själva får bestämma hur lång licenstid de vill utfärda. Även om kammarrätten anser att de risker Spelinspektionen anger finns med Co Gamings upplägg av verksamheten inte är konkreta, så kan även en låg grad av osäkerhet vara skäl att begränsa licenstiden. Därmed vann Spelinspektionen även i kammarrätten, vilket innebär att Co Gamings licens för tillfället endast gäller till den 31 december i år.

Martina Lundin Photo Martina Lundin

Latest Casino News