Flera spelbolag uppvisar brister i ny granskning

Konsumentombudsmannen har granskat 13 svenska spelbolags avtalsvillkor. Syftet var att undersöka om avtalsvillkoren kan anses vara oskäliga gentemot spelarna, och man kom fram till att en hel del förbättringar kan göras. På grund av detta uppmanar Spelinspektionen alla spelbolag med svensk licens att se över sina avtalsvillkor för att inte riskera att licensen blir indragen.

KO konstaterar brister i flera kategorier

I konsumentombudsmannens granskning upptäcktes brister i flera kategorier, bland annat när det gäller uttagsbegränsningar. Flera spelbolag begränsar hur stora uttag spelarna får göra per vecka, och det framgick inte heller hos vissa bolag i vilka situationer de har rätt att neka en spelare att ta ut pengar från sitt spelkonto.

En del spelbolag begär också extra dokumentation för att spelarna ska kunna ta ut vinster från sina spelkonton. Elva av tretton spelbolag angav till exempel i sina avtalsvillkor att spelarna måste skicka in dokument för att verifiera sin identitet. Tre av dessa efterfrågade dessutom en kopia av en räkning för att bekräfta spelarens bostadsadress och identitet. Man upptäckte även brister som gällde ansvarsfriskrivningar och ändringar av avtal som utformats på ett otydligt sätt.

De spelbolag som granskades valdes ut slumpmässigt, och i urvalet ingick Svenska Spel, ComeOn, Videoslots och AG Communications som bland annat driver Karamba, Mr Play och Spinson.

Spelbolagen riskerar återkallade licenser

Spelinspektionen skriver att: ”Om förutsättningar för licens inte längre är uppfyllda kan Spelinspektionen ingripa med stöd av spellagen. Ett sådant ingripande kan resultera i att licensen återkallas”. Detta är förstås en sista åtgärd, men målet är att alla svenska spelbolag nu ska gå igenom rapporten från KO och justera sina avtalsvillkor så att de följer svensk lag. Konsumentverket kommer senare att följa upp sin granskning för att se om spelbolagen justerat de brister som upptäckts, och Spelinspektionen utgår då ifrån att bristerna kommer att vara åtgärdade.

Konsumentombudsmannens granskning är förstås till fördel för oss spelare eftersom säkerheten ökar om alla svenska spelbolag verkligen följer Spelinspektionens regler och lagar. Förhoppningsvis kommer alla de spelbolag som uppvisade brister att rätta till dem så snart som möjligt så att spelvillkoren förbättras ytterligare på alla svenska casinosajter!

Martina Lundin Photo Martina Lundin

Latest Casino News