Spania innfører nye og tryggere spilltiltak

Publisert 28.12.2020

Den spanske regjeringen kunngjorde nylig at de nå lanserer en offentlig høring om en kongelig resolusjon om pengespill i landet, med mål om å gjøre online gablingmarkedet i Spania tryggere og mer rettferdig for alle forbrukere. De fokuserer særlig på unge spillere.

Når vedtaket blir vedtatt, vil det styrke og fremme ansvarlig og trygg spilling ved å sikre at alle som driver med pengespill online utvikler sunne atferdsmønstre.

Dekretet, som for øyeblikket er på offentlig høring, vil styrke og fremme trygge og ansvarlige spillstandarder som allerede er på plass, med sikte på å sikre at alle som spiller online casino utvikler sunne forbruksmønstre og unngår atferd som kan føre til problemspilling og avhengighet.

Den juridiske handlingen vil også sikre at operatører samler inn nødvendig data om spillere for å bedre kunne beskytte dem og utvide utvalget av informasjon som casinooperatører deler med sine kunder.

Ifølge den spanske forbrukerministeren, Alberto Garzón, vil håndhevelse av nevnte handling være en av de viktigste prioriteringene for departementet i året som kommer.

Gazón la også til at dekretet ikke bare sørger for å styrke standarder knyttet til ansvarlig spilling, men også tiltak for respons, tilsyn og forebygging, i tillegg til økt bevisstgjøring gjennom markedsføringskampanjer.

Han sa også at denne omfattende visjonen om at prosessen kan fullføres, vil kreve samarbeid fra alle interessenter.

I utviklingen av den nye lovgivningen har departementet bedt om innspill fra det nasjonale rådgivende råd om ansvarlig spilling, som består av lovgivere, casinooperatører, akademikere og embetsmenn.

Den offentlige høringen kommer i kjølvannet av omfattende tiltak som ble innført i 2020, med sikte på å begrense gamblingannonsering, i et forsøk på å beskytte sårbare spillere.

Lanseringen av den offentlige høringen kommer få dager etter publiseringen av en undersøkelse utført av det spanske helsedepartementet, som viser at så mange som 670 000 spanjoler i alderen 15 til 64 år enten har eller står i fare for å utvikle spilleproblemer.
Den samme studien viser at 6,7 % av Spanias befolkning i den samme aldersgruppen spilte online casino i 2019 og 2020, noe som er en markant økning fra 3,5 % i 2017 og 2018.

Mer om: 

Relaterte artikler