Reklame for casinoer strammes inn på Facebook og Instagram

avatar - casinotopnet-03
caroline - mars 2, 2023
Reklame for casinoer strammes inn på Facebook og Instagram

Nå er det sosiale medier sin tur. I mange år har norske myndigheter kjempet kampen mot reklame for utenlandske pengespill på norske TV-kanaler, mens de samtidig har pøst ut reklame for Norsk Tipping. Meta, som er selskapet bak Facebook og Instagram, har nå innført nye regler for markedsføring av casinoer på sine plattformer.

Reklame for casinoer strammes inn på Facebook og Instagram

Hensikten med de nye reglene er å skåne mindreårige for reklame som egentlig er rettet mot de over 18 år. Derfor må alle nettcasinoer heretter få en skriftlig tillatelse før de kan legge ut reklame på Facebook og Instagram.

Grunnen er at mange nettcasinoer med hjelp av reklamebyråer har klart å utnytte mekanismene hos Facebook til sin fordel og fått online casinospillere til å spille oftere ved hjelp av retargeting, det vil si at du blir eksponert for et nytt budskap fra samme avsender hver gang du logger deg inn.

Trangere nåløye for markedsføring av casino

Fra nå må også tilbydere av pengespill på nett kunne bevise at produktet eller tjenesten de selger er lovlig i landet eller regionen reklamen er rettet mot. Det er derfor uklart i skrivende stund om hvilke konsekvenser dette vil få for nettcasinoer som retter seg mot norske spillere. Casino er jo i utgangspunktet ulovlig i Norge så lenge staten tviholder på sitt monopol. Det er imidlertid fullt lovlig i Sverige, Danmark og de aller fleste andre europeiske land.

Det blir til syvende og sist Meta som må bestemme seg for om de vil etterfølge særnorske regler eller EØS-regler. Vi håper på det siste.

cross