Vår personvernpolitikk

Følgende retningslinjer for personverpolitikk (heretter omtalt som "disse retningslinjene") forklarer hvordan CasinoTopp håndterer personopplysninger og informasjon du har gitt oss, som lar oss gi deg en bedre opplevelse av nettsidene våre.

Disse retningslinjene gjelder for nettsidene våre og applikasjoner, produkter og/eller tjenester som er koblet til disse retningslinjene. Dette for at du skal få en bedre forståelse for hvordan vi behandler personopplysninger og annen informasjon.

Vi behandler samtlige personopplysninger og annen informasjon du har gitt i henhold til disse retningslinjene. Ved å lese disse retningslinjene samtykker du til at dine personopplysninger kan behandles slik det fremgår av disse retningslinjene. Hvis du ikke godtar disse retningslinjene, bør du ikke benytte deg av nettstedet.

CasinoTopp lagrer personopplysningene dine digitalt på sikre krypterte harddisker.

Beskyttelse av personopplysninger

Personopplysninger vi oppbevarer beskyttes av den høyeste standard innen sikkerhetsprosesser og systemer. Vi er bundet til å kun behandle personopplysninger dersom slik behandling er basert på legitime årsaker for å gjøre dette bestemt av GDPR.

Behandling på grunnlag av våre legitime interesser

Med legitim interesse mener vi når vi har en forretningsmessig eller kommersiell årsak til å behandle personopplysninger. I slike tilfeller vil vi sørge for å beskytte dine personopplysninger og måten de behandles på, slik at de ikke er urettferdig mot deg og dine interesser.

Du vil bli informert dersom vi velger å behandle dine personopplysninger på grunnlag av legitime interesser. Vær oppmerksom på at CasinoTopp ikke er forpliktet til å stoppe behandlingen om du har innvendinger dersom årsakene til behandlingen overstyrer innvendingene dine.

Behandling på grunnlag av ditt samtykke

Vi vil kunne behandle personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, hvor vi ikke ellers velger å basere oss på en åpenbar juridisk årsak. Når vi behandler dine personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke, har du rett til å tilbaketrekke samtykket om ønskelig. Dersom du benytter deg av denne retten og trekker tilbake ditt samtykke, vil vi avgjøre hvorvidt vi kan (eller er forpliktet) til å behandle dine personopplysninger på andre grunnlag enn ditt samtykke. Du vil alltid bli informert underveis i prosessen.

BEHANDLING PÅ GRUNNLAG AV SAMTYKKE

For å fjerne enhver tvil, ønsker vi å understreke at det i slike sjeldne tilfeller hvor vi ikke kan eller velger å ikke basere det på en annen juridisk årsak (eksempelvis våre juridiske interesser), vil vi behandle dine personopplysninger på grunnlag av ditt samtykke.

Informasjonskapsler - CasinoTopp

Informasjonskapsler

Når du besøker nettstedet vårt, henter vi automatisk inn personopplysninger gjennom bruk av informasjonskapsler og lignende teknologier. Dette gjør vi for at du skal få en bedre brukeropplevelse neste gang du besøker nettsiden vår.

For mer detaljert informasjon, inkludert hva informasjonskapsler egentlig er og hvordan og hvorfor vi bruker dem (inkludert forskjellen på nødvendige og ikke-nødvendige informasjonskapsler), se vår egen side om informasjonskapsler.

Andre formål

Det kan være at vi i visse sammenhenger er påkrevd å bruke og beholde personopplysninger for å forhindre tap, beskytte våre rettigheter, personvern, sikkerhet eller eiendom i henhold til våre juridiske interesser.

Oppbevaring av personopplysninger

Bi oppbevarer personopplysninger i begrensede perioder når dette er nødvendig for legitime forretningsmessige eller juridiske formål. På grunn av dette kan det oppstå forsinkelser fra når du sletter noe til de forsvinner helt fra våre systemer og reservesystemer.

Utlevering av personopplysninger til tredjeparter

Personopplysninger kan i visse tilfeller deles med autoriserte tredjeparter i eller utenfor EU/EØS, hvor slik utlevering er nødvendig i henhold til personvernlovgivning og/eller annen gjeldende lovgivning. Disse autoriserte tredjepartene kan inkludere, uten å være begrenset til politimyndigheter, samarbeidende regnskaps- og revisjonsforetak, regulatorer, aktuelle myndigheter og leverandører av digital markedsføring. I tillegg kan vi dele personopplysninger med organisasjoner som har introdusert deg til oss, tredjeparter du har bedt oss om eller tillatt oss å dele dine opplysninger med. Personopplysningene vi deler avhenger av produktet og/eller tjenesten du velger å bruke.

Vi sørger for alle nødvendige sikkerhetstiltak når slike personopplysninger må sendes utenfor EU/EØS. Vi kan også utlevere personopplysninger til andre virksomheter innenfor tilknyttede eller underlagte selskaper, til forretningspartnere eller overtakere av vår virksomhet. Personopplysningene dine vil imidlertid aldri bli delt med tredjeparter for markedsføringsformål, med mindre du har gitt samtykke til dette.

Deling av personopplysninger med andre mottakere

Aktuelle personopplysninger kan også deles med ansatte i CasinoTopp, hvor det er nødvendig for at de skal kunne utføre jobben sin på en best mulig måte. Dette gjøres i henhold til gjeldende personvernlovgivning. For eksempel er alle våre databehandlere bundet til kravene i den nevnte personvernlovgivningen, inkludert en forpliktelse til å holde opplysningene konfidensielle.

Internettkommunikasjon - CasinoTopp

Internettkommunikasjon

Opplysninger som sendes over internett kan bli overført over flere internasjonale grenser, også når avsender og mottaker er lokalisert i samme land. Vi kan ikke holdes ansvarlige for noe du eller en tredjepart har gjort, eller unnlatt å ha gjort i forbindelse med personopplysninger før vi mottar dem, uten å være begrenset til overføringer av personopplysninger fra deg til oss via et land som har et lavere nivå av beskyttelse enn i EU, uavhengig av hvilken teknologi som brukes.

Vi har heller ikke ansvar for sikkerheten av opplysningene dine når de overføres via internett.

Lenker til tredjeparts nettsteder

Lenker vi leverer til tredjeparts nettsteder er tydelig merket. Vi er ikke ansvarlige for innholdet på slike nettsteder, inkludert alle gjeldende retningslinjer for personvern eller behandling av personopplysninger. Vi anbefaler derfor at du leser retningslinjene for personvern på den aktuelle tredjepart sine nettsider.

Din rett til tilgang på personopplysninger

CasinoTopp vil alltid hjelpe deg på best mulig måte hvis du velger å benytte deg av noen av dine rettigheter relatert til dine personopplysninger.. I noen tilfeller kan det være at vi må verifisere identiteten din før vi behandler din forespørsel.

Du har rett til å spørre oss om hvorvidt vi behandler personopplysningene dine. Du har også rett til å få innsyn i følgende informasjon:

 • Hvilke personopplysninger vi sitter på om deg
 • Hvorfor vi behandler dem
 • Hvem vi utleverer dem til
 • Hvor lenge vi tenker å beholde personopplysningene dine
 • Om vi overfører dem til utlandet og sikkerhetsmetodene vi benytter for å beskytte dem
 • Hvilke rettigheter du har
 • Hvordan du kan klage
 • Hvor vi fikk personopplysningene dine fra og om vi har utført noen automatiske beslutninger.

Din rett til korrigering

Du har rett til å be oss om å korrigere og/eller komplettere unøyaktige eller ufullstendige personopplysninger vi har om deg.

Din rett til sletting

Du har rett til å be oss om å slette personopplysningene dine, og vi må innrette oss uten unødvendig forsinkelse, men bare dersom:

 • Personopplysningene ikke lenger er nødvendige til formålet de opprinnelig ble innhentet for
 • Du har trukket tilbake ditt samtykke
 • Du har utført retten din til å protestere
 • Personopplysningene dine har blitt behandlet ulovlig
 • Det eksisterer en juridisk forpliktelse som vi er underlagt

Din rett til å begrense behandling

Du har rett til å be oss om å begrense behandlingen av personopplysningene dine. Du kan imidlertid kun utføre denne retten hvis:

 • Nøyaktigheten av dine personopplysninger bestrides
 • Behandlingen er ulovlig og du motsetter deg sletting av dine personopplysninger
 • Vi ikke lenger trenger personopplysningene til det formålet de ble innhentet til, men du trenger personopplysningene for å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav

Skulle du benytte deg av denne rettigheten, har vi kun mulighet til å behandle dine personopplysninger:

 • Dersom vi har ditt samtykke
 • For å etablere, utøve eller forsvare juridiske krav
 • For å beskytte rettighetene til en annen fysisk eller juridisk person
 • For årsaker viktige for offentlighetens interesser
Oppbevaring av personopplysninger - CasinoTopp

Din rett til dataportabilitet

Du har rett til å be oss om å gi deg dine personopplysninger som du tidligere har gitt oss. Vi leverer slike opplysninger i et maskinlesbart format. Du kan benytte deg av denne retten hvis:

 • Behandlingen er basert på ditt samtykke eller på ytelsen av en kontrakt med deg
 • Behandlingen utføres gjennom automatiske metoder

Din rett til å protestere på behandlingen

I enkelte tilfeller har du rett til å protestere på behandlingen av personopplysningene dine. Vi behandler kun personopplysningene dine på grunnlag av ett av følgende formål:

 • Behandlingen er nødvendig for utføringen av en oppgave utført i det offentliges interesse
 • Hvis behandling er nødvendig for å oppfylle legitime interesser tilhørende oss eller en tredjepart

Dersom opplysningene dine benyttes til direkte markedsføringsformål, har du rett til å klage på behandlingen av personopplysningene dine når det måtte være.

Noen ofte stilte spørsmål

Her er noen av de mest stilte spørsmålene fra våre lesere. Vi kan forresten anbefale vår omfattende FAQ-seksjon, hvor du finner svar på det aller meste du måtte lure på når det gjelder online casino.

Informasjonskapsler er programvare vi legger igjen på datamaskinen din, som gir deg en bedre opplevelse neste gang du besøker våre nettsider.

Vi bruker informasjonskapsler for å gi deg en bedre brukeropplevelse av våre nettsider.

Ja, du kan når som helst få innsyn i dine personopplysninger?

Ja, i noen tilfeller deler vi personopplysninger med tredjeparter, som for eksempel forretningspartnere.

Vi deler personopplysninger med politimyndigheter i de tilfellene vi er pålagt å gjøre det.

Ja, du kan når som helst be oss om å slette opplysningene vi har om deg.

Fant du ikke svaret på det du lurer på, kan du sjekke vår FAQ-seksjon.

earthmagnifiercrosschevron-down